Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Gruber László

vezető tanár, főtanácsos, munkaközösség-vezető
A Tehetségek Szolgálatáért éves díj - 2021.

Gruber László földrajz-történelem szakos középiskolai tanár, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a gimnázium főtanácsosa, vezető tanár és munkaközösség-vezető.
1993-ban fejezte be tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának földrajz-történelem szakán Gazda László Pál néven, majd 1996-ban névváltozás következtében az anyakönyvi bejegyzés Gruber Lászlóra változott.

2001 szeptemberétől tanít a jelenlegi munkahelyén, 1997-től egyetemi óraadó a József Attila Tudományegyetemen (Szegedi Tudományegyetem), ahol a Magyarország természeti földrajza, valamint a Regionális természeti földrajz tárgyat oktatja. Emellett főiskolai oktatóként is tevékenykedett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszékén.
Szakmai munkájának legfontosabb része a természettudományos tantárgyak közül a földrajz és a környezetvédelem tanítása, ami kiegészül a történelem, valamint a magatartás és viselkedéskultúra oktatásával.
Szakmai fejlődése és a hitelesség megszerzése érdekében számos hazai és nemzetközi tanulmányi szakmai utat és gyakorlatot szervezett és vezetett (Kanári-szigetek, Egyiptom, Ausztria, Olaszország, Erdély, Szlovákia, Tunézia, Törökország, Korzika, Marokkó, Izland, Indonézia, Etiópia). 2005-ben a Japán Alapítvány ösztöndíjával a távol-keleti országban töltött két hetet. 2009-ben a Yad Vashem Intézetnél szintén kéthetes tanulmányúton vett részt izraeli ösztöndíjjal. A Világutazó Klubot 1998 óta vezeti.

A tanítás mellett a kutatómunka területén is jelentős eredményeket ért el. 1997-98-ban a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének tudományos munkatársaként „A Balaton déli vízgyűjtőjének talajeróziós viszonyai” témában végzett tudományos kutatást. 1994-1997-ig a József Attila Tudományegyetem Természeti Földrajzi Tanszékén - mint PhD-ösztöndíjas - „A Dél-Tisza-völgy történeti földrajza” témakörben végzett kutatást területhasznosítási, táj- és városökológiai szempontból. 1993-1994-ben DAAD ösztöndíjjal a göttingeni Georg-August Universität-en végzett posztgraduális tanulmányokat. A német egyetemen „A környezetvédelem története” és a „Kultúrökológia” tudományterületeken mélyítette el tudását. PhD tanulmányainak témái: geomorfológia, tájökológia, városökológia, távérzékelés és labormódszerek a természeti földrajzban.

Oktatási tevékenysége kiegészül előadások tartásával és gyakorlatok vezetésével. Rendszeresen vesz részt szakmai konferenciák szervezésében. Előadója és szervezője volt a Magyar Geomorfológiai Konferenciának, a Nemzetközi Geomorfológiai Unió Regionális Kongresszusának (Európa), s mind a mai napig a Magyar Földrajzi Társaság rendezvényeinek.
Aktívan dolgozik különböző szakmai szervezetek munkájában. 29 éve tanít, könyveket és tankönyveket ír és lektorál, műveltségi vetélkedőket vezet és szervez (Kvízklub). Vizsgáztatási szakterülete: érettségi vizsgaelnök, emelt szintű érettségi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke.

Napjaink kiemelt pedagógiai kihívása a TEHETSÉGGONDOZÁS. Gruber László példakép és irányt adó tájékozódási pont valamennyi pedagógus számára. A tanár úr tanítványai az elmúlt 15 esztendőben szinte minden országos és nemzetközi földrajzverseny döntőjébe bejutottak, kiemelkedő eredményeket elérve. A kitartó munkának köszönhetően a bonyhádi gimnázium „a földrajzoktatás fellegvára” lett az elmúlt évek során.

Mindemellett stabil világképpel rendelkező, német, angol és orosz nyelven beszélő, keresztyén értékrendű kiegyensúlyozott személyiség, akit tanítványai rajongásig szeretnek, kollégái tisztelnek, iskolájának vezetése pedig nagyra értékeli és becsüli a munkásságát.