Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Wilhelm József

történelemtanár
A Tehetségek Szolgálatáért éves díj - 2019.

Wilhelm József szakmai életpályája egy vajdasági faluban, Doroszlón vette kezdetét, ahol 1993 óta tanít történelmet. Akkor már javában tombolt a „jugoszláv polgárháború”, és a fizetését „megette” a hiperinfláció. Mégis a maradás mellett döntött. Okleveles történészként több tantárgy oktatását és elvállalta a faluban, majd a zombori Testvériség-egység Általános iskolában, a Veljko Petrović Gimnáziumban és a Rip Rózsa Egészségügyi szakközépiskolában is tanít. A hagyományőrzést, a helytörténeti értékek felkutatását és megmentését mindig szívügyének tekintette, ebbe diákjait is bevonta. Évtizedek óta tevékenykedik a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesületben, vegyes kórust, gyermekszínjátszó szakkört vezetett, tanítványait felkészítette a Szólj síp szólj népzenei vetélkedőre. Népdalgyűjtéseivel segíti a kutatók munkáját. Diákjaival részt vesz a vajdasági és a magyarországi történelmi, helytörténeti versenyeken. Mindenkor igyekszik felkarolni a tehetséges diákokat. Úgy tartja, hogy a tanítás és a tehetséggondozás egy kölcsönhatásokból álló folyamat. Tanítványai díjakat szereztek a Szülőföldünk Pannónia helytörténeti versenyen, a GENIUS a Tehetséges Diákokért Mozgalom konferenciáin, a TUDOK-on, vagyis a Kutató Diákok Országos Szövetsége vajdasági és kárpát-medencei konferenciáin, a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén, a Zentai Történelmi Levéltár Üzen a múlt c. versenyén, továbbá a Szerb Oktatási Minisztérium által szervezett állami versenyeken. Ugyancsak díjazottak lettek a Tantárgyháló, a Vállalkozz okosan, az Országos Honismereti vetélkedőn és más megmérettetéseken. Tanári munkaköre mellett tudósít a helyi, a vajdasági és az anyaországi újságoknak, előadásokat szervez, könyvismertetőket, esszéket, ismeretterjesztő írásokat, novellákat és verseket ír. Munkatársa a Fókusz elnevezésű elektronikus folyóiratnak. A belgrádi Oktatási és Sportminisztérium keretein belül továbbképzéseket tartott a nyugat-bácskai magyar oktatóknak. Jelenleg az Oktatási és Nevelési Minőségfejlesztési Intézet külső munkatársaként fordítói feladatokat is ellát.

Kollégái, kutató diákjai és általában a vajdasági magyar közösség hálával tekint eddigi tevékenységeire. Több jelentős elismerésben részesült. A mostani díjazására javaslattevő Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete GENIUS Arany Mentor Díjban részesítette Újvidéken 2012-ben.

A szöveget összeállította: Muhi Béla