Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

A tábor célja az önismeret és önkifejezés fejlesztése, valamint a toleranciára nevelés és a vitakultúra kialakítása, természetesen a nyári szórakozás mellett.
Ökoszakkör, lakóhelyi környezet, illetve alternatív és takarékos energiafelhasználási módok megismerése – program középiskolásoknak.
Élmény- és tapasztalatszerzés az óvodában, a szülők bevonásával.
A foglalkozásokon a verbális, zenei, dramatikus vizuális készségek fejlesztése csoporton belüli differenciálással történik.
Színpadi produkció előkészítése és előadása általános iskolás résztvevőkkel.
A program művészeti ágai: táncművészet, képző-és iparművészet, szín- és bábművészet.
A program célja báb- és színművészet segítségével a résztvevők önkifejező, alkotó tehetségének kibontakoztatása, ismeretgazdagítás és személyiségfejlesztés.
Programozási alapismeretek.
A programban 10 általános iskolás vett részt.
Prezi és interaktív tábla magas szintű alkalmazása általános iskolások bevonásával.
Rajzolóprogram, szövegszerkesztő-, táblázatkezelő-, prezentációkészítő-, böngészőprogramok megismerése és használata.
A foglalkozások célja komplex tehetségfejlesztés alsó és felső tagozaton (magyar, matematika oktatása sávos rendszerben).