Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kádár Anett Julianna

50 tehetséges fiatal
irodalomtudomány, olasz nyelv

Kislányként a színházban beszökdösött a zenekari árokba, hogy a zenészek kottáit tanulmányozhassa. Zenei tanulmányait a Debreceni Egyetem Zeneművészeti karán zeneelmélet-szolfézs, karvezetés szakon végezte, ezzel párhuzamosan az olasz szakot is befejezte a bölcsészkaron, másodévesen OTDK különdíjas, negyedévesen OTDK első helyezett lett. Kutatásait és eredményeit a Magyar Tudományos Akadémia Pro Scientia Aranyéremmel ismerte el, rendszeresen jelennek meg publikációi hazai és külföldi szaklapokban. Jelenleg a Debereceni Egyetem magyar és összehasonlító irodalomtudomány doktori iskolájának végzős hallgatója, disszertációját az Isteni színjáték zeneiségéből írja, emellett foglalkozik zeneterápiával és tolmácsolással is. A 2012-es Kutatók Éjszakáján tartott, Dante pokla idegenvezetéssel című interaktív előadását a hatalmas érdeklődésre való tekintettel ötször is meg kellett ismételni.

Bár egy olaszországi kirándulás pecsételte meg végérvényesen a sorsát, az olasz nyelv és kultúra, az irodalom és a zene mindig is lekötötte. Mint mondja, azért kezdett el olaszul tanulni a gimnáziumban, mert eredetiben akarta olvasni Dantét. Az egyik országos olaszversenyen olaszországi ösztöndíjat nyert, akkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy addigi szenvedélyét, a zenét, összekösse új szerelmével: a középkori olasz kultúrával. Kutatása éppen attól különleges, hogy nemcsak egy tudományterületben mélyült el, hanem mindkettőben.

„Magyarországon külön-külön mindkét területnek van hagyománya, de az interdiszciplináris kutatásokat csak az utóbbi néhány évben kezdik igazán felfedezni. Ennek az a lényege, hogy nemcsak az egyik tudományágat emelem ki, vagy azt kutatom, hanem hidakat képezek a két tudományág között. Ha csak felszínesen ismerném valamelyik szakterületnek a jellegzetességeit, elemzési szempontjait, szakmai nyelvezetét, nem pedig mindkettőét, akkor ez nem volna lehetséges. Az Isteni színjáték zeneisége pedig nagyon izgalmas téma, és nagyon kevesen foglalkoztak ezzel nemzetközi szinten is, mivel zenei tudást is igényel” – meséli.

Önálló könyvének publikálása mellett hosszú távra szóló célja az, hogy az általa összegyűjtött ismereteket a felsőoktatás keretein belül is továbbadhassa. Szívügye, hogy a megszerzett tudást a nagyközönség számára élvezhetővé tegye. Utóbbi törekvés eddigi legsikeresebb megvalósulása a Dante pokla idegenvezetéssel című interaktív kiállítással egybekötött előadása volt, amelyet úgy tervezett meg és kivitelezett, hogy a kisgyerekektől a felnőttekig mindenki számára érthető és élvezhető legyen.

A La Femme 50 tehetséges magyar fiatal című programját izgatottan várja, mentorként Zsoldos Dávidot, a Libri média vezetőjét és a Fidelio alapítóját kapta, aki Anettnek az Operaházban zajló olasz-magyar évad szervezésében szán szerepet.

Mentor: Zsoldos Dávid
„Kádár Anettben egy sokoldalúan tehetséges, nagyon nyitott és szívderítően optimista lányt ismertem meg, percek alatt sikerült egymásra hangolódnunk. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy sikeres legyen, akár több területen is, és biztos vagyok abban, hogy számomra legalább olyan tanulságokkal jár majd a közös munka, mint az ő számára.”