Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa TT 720 000 706

Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Elnök:
Dr. Debreczeni Attila tudományos rektorhelyettes /

Tagok:
Dr. Fónai Mihály (ÁJK kari koordinátor)
Dr. Pete László (BTK kari koordinátor)
Dr. Panyi György (ÁOK kari koordinátor)
Dr. Nagy László (FOK kari koordinátor)
Dr. Szűcs Sándor (NK kari koordinátor)
Dr. Gunda Tamás (NK kari koordinátor)
Dr. Kiss János (EK kari koordinátor)
Dr. Tikász Ildikó Edit (GVK kari koordinátor)
Balogh Éva (GYFK koordinátor)
Dr. Végh János (IK kari koordinátor)
Dr. Földvári Péter (KTK kari koordinátor)
Dr. Ráthy Istvánné (MK kari koordinátor)
Dr. Juhász Lajos (MTK kari koordinátor)
Dr. Mészáros Ilona (TTK kari koordinátor)
Sárosi György (ZK kari koordinátor)

A Tehetségtanács célkitűzése

A tehetséggondozás vezető testülete a Tehetségtanács. A Tehetségtanács döntéselőkészítő, tanácsadó szerv. A DE Tehetségtanács a tehetséggondozást egyetemi szinten reprezentálja, s jelentősen segítheti ennek további kibontakozását. A Tehetségtanács fogja össze, koordinálja az egyetem egésze részéről a tehetséggondozás területén benyújtandó pályázatokat is, és dönt a teljesítménykreditek jóváhagyásáról. A Tehetségtanács elnöke a mindenkori tudományos rektorhelyettes, tagjai a kari koordinátorok és a HÖK képviselői. A kari koordinátorok a tehetséggondozást közvetlenül végző szervezetek képviseletét kötelesek ellátni a Tehetségtanácsban. A mindenkori tudományos rektorhelyettes elnöksége mellett az egyetem egyik iskolateremtő tudósa társelnökként dolgozik e szervezetben. A társelnök iskolateremtő tudóst a DE tehetségtanács kari koordinátorainak javaslata alapján a Tehetségtanács elnöke kéri fel. A Tehetségtanács tagjait a Szenátus választja meg.