Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsa TT 750 001 872

0036-46-560458
Kapcsolattartó: 

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Tagok:
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola
Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Görög Katolikus Általános Iskola
Jókai Mór Református Általános Iskola
Diósgyőri Református Általános Iskola
Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola

A Tehetségtanács célkitűzése

- szakmai konzultáció a tehetséggondozás terén
- pedagógiai, módszertani tapasztalatok átadása
- az általános iskola és a középiskola tehetséggondozásának összehangolása
- az általános iskola, a 6, és a 8 évfolyamos gimnáziumok együttműködése
- a tehetséges tanulókról adatbázis létrehozása, kísérésük, követésük
- egységes mérés-értékelési rendszer kidolgozása
- tehetségpontok létrehozása, hálózati együttműködése
- tehetségnapok szervezése
- tehetséges tanulók mentorálása
- közös projektek indítása, a futó projektek nyitottá tétele
- pályázatírás-koordinálás, segítés, együttműködés, konzorciumok
- jó gyakorlatok bemutatása, átvétele, "régi-új módszertan" elterjesztése
- iskolai szakkörök nyitottá tétele
- tehetség-tanácsadás a szülők számára
- együttműködés a tehetségazonosítás terén
- pszichológiai mérések, a tehetségfejlesztő munka szempontrendszerének kidolgozása
- a pedagógus továbbképzések közös szervezése
- együttműködés a Miskolci Egyetemmel
- együttműködés a Regionális Tehetségsegítő Tanáccsal
- oktatáspolitikai vitaanyagok(oktatási törvény, pedagógus életpálya) véleményezése
- tehetségígéretek felkutatása
- a tehetségsegítés partneri hálózat bővítése

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG:

Az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsához a Szándéknyilatkozat aláírásával csatlakozhat minden egyházi általános és középiskola, amely tehetségsegítő tevékenységet végez, és a fenti célok megvalósításában együtt kíván működni.
Az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsához csatlakozó szervezetek Tehetségpontok, vagy önálló Tehetségpontot alakítanak, vagy csatlakoznak meglévő vagy most alakuló Tehetségponthoz.