Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

BURSZA TST TT 811 000 121

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Közlekedésre nevelést segitő programok kidolgozása és megvalósítása:
Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság / Közlekedésre nevelést segítő és országos közlekedési versenyt szervező munkabizottság

Tehetséggondozó és tanulmányi versenyek szervezése:
Mig megnövök Kiemelten Közhasznú Alapitvány / Munkabizottságok munkájának összehangolása.
A BURSZA TST müködéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Anyagi feltételek megteremtése:
Kis Vakond Kft / Tehetséggondozó programok anyagi forrásait felkutató, a munkaerőpiac szereplőivel való kapcsolat kialakítását és bővítését koordináló munkabizottság szervezése és írányítása.

Tehetséggondozó szakmai munka segitése HH gyerekek esetében:
Kis Vakond Tanoda / Nyári Tehetséggondozó Programok szervezése és megvalósítása.

Gazdagitó programok kidolgozása és megvalósítása:
Dr Schamercz István / Gazdagító tehetséggondozó programok kidolgozását és megvalósítását koordináló munkabizottság vezetése

Szakterületének megfelelő tanulmányi versenyek szervezésében való közremüködés :
Dr PhD Koi Balázs / Tanulmányi és tehetséggondozó versenyszervező munkabizottság vezetése

A Felügyelő Bizottság elnöki teendőinek ellátása:
Dr Koi Balázsné / A felügyelő bizottság feladata: a BURSZA TST törvényes, ügyrendben rögzített működésének biztosítása.
Évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Az elnökség által hozott határozatok végrehajtásának és a TST gazdálkodásának az ellenőrzése.

Tiszteletbeli elnök:
Dr habil Kókai Sándor

Kapcsoltattartás:
Sarka Ferenc / Kapcsolattartás a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a TST között.
Kapcsolattartás a Miskolci Egytem Tanárképző Intézetével.

Részvétel a felügyelőbizottság munkájában:
Napkorona Udvarház Kft / Közremüködés ÖKO táborok szervezésében
Képviselőjének - Támba Miklós - részvétele a felügyelő bizottság munkájában

TST elnöke:
Filep Sándor

Kapcsolattartás a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Tagiskolával:
Hornyák Mihály / A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Tagintézményével közös tehetséggondozó programok szervezése és megvalósítása.

Munkabizottság vezetése:
Vasváry Gabriella / Tehetségpontok munkáját összefogó és az alapítvánnyal együttműködő Tehetségpontok munkáját és tevékenységét koordináló munkabizottság vezetése.

Titkári feladatok ellátása:
Tamáskovics László Attiláné

A Tehetségtanács célkitűzése

A BURSZA TST megalakulásától gyakorolja e szó jelentését: a fiatalok a Sóstói Kis Vakond táborban jönnek össze, az időt közös tanulással, vetélkedéssel, játékkal, tánccal, énekléssel töltik. Folyamatosan valósulnak meg a tehetséggondozó tantárgyi- és a Bicaj – ricsaj közlekedési csapatversenyek.
Célja, hogy elősegítse a térség és az alapító alapítvánnyal kapcsolatban lévő intézmények tehetséges fiataljai képességeinek kibontakoztatását és társadalmi hasznosulását.
Az igazi szakmai munka a bizottságokban (Tehetségpontokat segítő. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket szervező. Közlekedésre nevelést segítő. Gazdagító programok kidolgozásának segítése. Kapcsolatépítés.) zajlik. Szakbizottságaink szervezik, irányítják és összehangolják az adott szakterület tevékenységét, szakmai-, módszertani ajánlással élnek céljaink megvalósításához, segítséget nyújtanak a tehetséggondozó tanulmányi versenyek és táborok szervezéséhez és lebonyolításához.
Tehetséggondozó munkánk magába foglalja az azonosítást/beválogatást, a gondozást/fejlesztést, a tanácsadást, a programjaink eredménymérést/hatásvizsgálatát és a publikációs tevékenységünket.
Operatív céljaink:
- A tehetséges fiatalok megtalálása (azonosítása)
- Országos szint tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása.
- Egyéni és csoportos tehetséggondozó programok kidolgozásának segítése.
- Hatékony tehetségsegítő programok generálása.
- Tehetség tanácsadás a versenyszervező pedagógusoknak.
- Hozzájárulás a tehetségsegítés országos hálózatának fejlesztéséhez, a tehetségbarát társadalmi környezet kialakításához.