Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Berzsenyi Dániel Tehetségsegítő Tanács TT 831 000 084

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Tagok:
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ / Szombathely
Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar
Németh László Szakkollégium / Szombathely
Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar / TDK műhelyek
Savaria University Press Alapítvány / Szombathely
Martineum Felnőttképző Akadémia
Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szombathelyi Egyházmegye
Szökős Néptáncegyüttes
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Szombathelyi Csoport
Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Hittanár-, Katekéta és Lelipásztori Munkatárs Szak
Békefi Antal Szakkollégium / Szombathely
Pszichológiai TDK Műhely
Sporttudományi TDK Műhely
Zenei MDK Műhely
Képi MDK Műhely
Neveléstudomyányi MDK Műhely
Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület / SzoESE
Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kar / Szombathely
Kunc Adolf Szakkollégium
SEK Természettudományi Kar TDK Műhely / Szombathely
Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága / Őriszentpéter
Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület / Szombathely
Neurobiológiai Tudományos Műhely / Szombathely
Szombathelyi Arachnológiai Műhely / Szombathely
Kerekerdő Alapítvány / Szombathely
Premontrei Szent Norbert Szerzetesrendi Gimnázium / Szombathely
Kanizsai Dorottya Gimnázium / Szombathely
Műszaki Kultúráért Regionális Közhasznú Egyesület / Szombathely
Savaria II. János Pál Szakkollégiumi Tehetségpont
Savaria Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Tehetségpont

A Tehetségtanács célkitűzése

1. Tehetséggondozás az egyetemisták körében.
tehetségek felkutatása
az egyéni képességek fejlesztésem és az egyéni tehetséggondozás
a kutató-tanári életpálya kialakítása/kísérlete (bemutatkozási lehetőségek biztosítása minden kutató-tanári életszakaszban)
kortárs kutatói-szakmai csoportok munkájának támogatása
hátrányos helyzetű tehetségek támogatása
2. A tehetséggondozási Aktivitás kiterjesztése
tehetséggondozó műhelyeink kinyitása/bemutatkozása (Kutatók éjszakája; hallgatói tudományos konferenciák; Tudomány ünnepe; 12 legszebb magyar vers program, folyóirat publikációk)
Mentorálás tehetségkutatás és gondozás
Kutatói műhelyek létrehozása, szakokhoz igazodóan
Kutatásokban való részvétel (kutatói tervek készítése, kutatás végrehajtása, kiértékelés)
Publikálási lehetőség biztosítása (lektorált)
ösztöndíj és támogatás konferencián való részvételhez, kutatáshoz
Informatikai tehetségek szervezése, vizuális kreativitás fejlesztése
Kulturális örökség-ápolás
Külföldi szakmai kapcsolatépítés
A partnerintézmények számára szakmai tehetségfejlesztő tanácsadás a partnerintézményeinkben folyó tehetséggondozó tevékenységek támogatása.
Egyetemi hallgatók felkészítése a kutatói életpályára, a kutatói tehetségek tudományos munkájának támogatása
Határontúli kapcsolatok kialakítása, az ott folyó tehetséggondozó munka támogatása.
Szakmai segítségnyújtás a partnerintézményekben tehetséggondozó tevékenységet folytató pedagógusok számára.
Módszertani programok szervezése a tehetségtanács munkájában résztvevő pedagógusok számára
Versenyek, kiállítások, konferenciák, bemutatók szervezése a partnerintézményeinkben tanuló gyermekek, diákok és hallgatók számára.
Tájékoztatja a partnerintézményeinket a tehetséggondozás területén megjelenő legújabb tudományos eredményekről.
A partneriskoláinkban folyó tehetséggondozó programok támogatása.
Hátrányos helyzetű tehetségek fejlesztése, MindLab oktatás.
Testnevelés tagozat. Sportolói utánpótlás-nevelés.
Zeneművészeti foglalkozások.
Informatikai tehetségek fejlesztése.
tudományos diákköri munka, diákkutatások, kutatók éjszakája.
"Mérd meg, mutasd be" kémiai, környezetvédelmi mérések biztosítása közép- illetve felsőoktatásban tanulók számára.
Egyetemi TDK tevékenység támogatása. Szakkollégiumok támogatása.
Legjobb szemináriumi dolgozatok versenye.
Kutatási tervek bemutatása.
Kutatói kerekasztal szervezése.
Befejezett kutatások bemutatása.
Középiskolai tanulók és egyetemisták felkészítése a versenyekre.