Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tehetségsegítő Tanácsa TT 831 000 109

BME Tehetségtanács
benko.rita [at] kth.bme.hu
06 1 463 1213

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Elnök:
Dr. Pokol György / egyetemi tanár (VBK)

Titkár:
Dr. Szilágyi Brigitta / egyetemi docens (TTK)

Tagok:
Dr. Faigl Ferenc / egyetemi tanár, dékán, a rektor megbízottja
Dr. Jobbágy Ákos / egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes
Dr. Antal Ákos / egyetemi adjunktus, GPK
Dr. Bagi Katalin / egyetemi tanár, ÉMK
Dr. Bodrogi Bence Péter / egyetemi adjunktus, GTK
Dr. Csiszár Csaba / egyetemi docens, KJK
Dr. Levendovszky János / egyetemi tanár, VIK
Dr. Vukoszávlyev Zorán / egyetemi docens, ÉPK
Dr. Benedek András / egyetemi tanár, igazgató, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
Dr. Mihály György / egyetemi tanár, intézetigazgató, az EHBDT elnöke
Dr. Veress Árpád / egyetemi docens, az ETDT elnöke

A Tehetségtanács célkitűzése

A BME – küldetésnyilatkozatának megfelelően – el kívánja érni, hogy az oktatás eredményeként minden hallgató a tehetségének és szorgalmának megfelelő lehető legmagasabb képzettségi szintre jusson.

Alapelvek:
- a tehetséggondozást a tehetségek kibontakoztatásaként, fejlesztéseként értelmezi,
- ezt a tevékenységét potenciális hallgatóira és minden hallgatójára ki kívánja terjeszteni,
- különös figyelmet fordítva a kiemelkedő tehetségekre.

A Tehetséggondozó Tanács feladata a tehetséggondozás különböző karokon jelenleg is működő formáinak megőrzése, továbbfejlesztése és összehangolása. Hatékony munka folyik az alább felsorolt területeken.

- A legkiválóbb hallgatók bevonása a kutatásba, projektfeladatok megoldásába, TDK munkába. A közvetlen oktató-hallgató szakmai kapcsolat mindkét fél számára nagyon értékes.
- A BME szakjaira általában országosan kiemelkedő pontszámmal kerülnek be a hallgatók, azonban nem mindegyikük felkészültsége megfelelő. Számukra az utóbbi időben kialakult a szervezett alaptárgyi (matematika, fizika, kémia) felzárkóztatás rendszere. Ezzel több potenciálisan kiváló hallgató tehetségének kibontakozását tesszük lehetővé.
- A kari szakkollégiumok és az őket összefogó MŰSZAK igényes hallgatói magas szintű szakmai programok szervezésével és közéleti aktivitásukkal tűnnek ki.
- Néhány karon a kiváló hallgatók számára speciális kurzusok indulnak, egyéni tanterv kialakítására van lehetőség.
- A középiskolákkal való kapcsolatok ápolása karonként különböző keretek között folyik. Cél egy hatékonyabb forma kialakítása a hallgatói utánpótlás biztosítása érdekében.

Ugyancsak a Tanács feladata a tehetséggondozás új formáinak kidolgozása, a pályázati tevékenység koordinálása. Létre szeretnénk hozni egy a hallgatóság legfeljebb 5%-át tartalmazó, egyetemi kiválósági listát. Meg kell alkotnunk a listára felkerülés feltételeit a különböző karokon. A Tanács feladatának érzi a BME műszaki, gazdasági és természettudományos területektől eltérő területeken (művészetek, sport, …) tehetséges hallgatóinak segítését.