Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tehetségpont regisztráció

Tehetségpont alapítása
 

A tehetségpontok létrejöttében a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezése és támogatása mellett döntő tényező az önkéntesség és az önálló, helyi kezdeményezés. A tehetségpontok megalapítása alapvetően egy vagy néhány, a tehetségsegítés ügye iránt elkötelezett emberen múlik. A tehetségpontokat bármilyen helyi szerveződéshez (civil szervezet, önkormányzat, iskola, egyházi intézmény stb.) kötni lehet. Rendkívül lényeges azonban, hogy a szervezet integráljon minél több helyi, a tehetséggondozásban megmozgatható szakembert. Mára már a Kárpát-medence egészét behálózták a tehetséggondozás legkülönbözőbb területein működő tehetségpontok. A korábban létrejött tehetségpontok felkarolják az újabb kezdeményezéseket, segítik az újabb tehetségpontok alapítását. Ennek köszönhető a hálózat folyamatos bővülése, a tehetségpontok számának gyors és egyre gyorsuló ütemű növekedése. A hálózatépítés célja, hogy a Kárpát-medence minden magyarlakta térségében, a leghátrányosabb helyzetűekben is legyenek olyan pontok, amelyeken az induló tehetségek megvethetik a lábukat, és ahonnan kiindulva utat találhatnak az érvényesüléshez.

 
Tehetségpont regisztrációja
 

A tehetségpontok csak egymással együttműködve, hálózatos formában tudnak létezni, hiszen tevékenységük egyik alapvető eleme a folyamatos információcsere. Az információcsere, az információ-közvetítés kétirányú. Az egyik irány a helyi értékek (tehetséges fiatalok, mentorok, kezdeményezések, jó példák, a segítség bármilyen formája) közvetítése az ország többi részébe, a másik pedig a máshonnan származó értékek befogadása és alkotó alkalmazása a tehetségpont környezetében. A hálózatba kerülés feltétele a tehetségpont regisztrációja. A regisztrációs adatlap kitöltésének egyik legfontosabb eleme, hogy a szervezet működésére, felépítésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó adatok megadása mellett a leendő tehetségpontnak saját maga és környezete számára meg kell fogalmaznia a küldetését, vagyis választ kell adnia arra a kérdésre, hogy mi teszi őket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre?

A tehetségpontok Kárpát-medencei hálózata közel 1500 szervezetet, intézményt számlál. A már működő és a hálózathoz csatlakozni kívánó jövendőbeli tehetségpontok gördülékenyebb kiszolgálása és a korszerű kapcsolattartás érdekében 2013. június 1-jétől online regisztrációs és adatkezelő rendszert vezettünk be. A tehetségpontok regisztrációjához kérjük, kattintson ide:

Belépés a Tehetség hálózat - online adatkezelő rendszerbe

 

Tehetségpontok akkreditációja
 
A tehetségpontok számára önmaguk, az általuk képviselt minőség felmérését és megmutatását teszi lehetővé a tehetségpont akkreditációja. Az akkreditáció célja, hogy a tehetségpont számba vegye, hol tart szervezetének, kapcsolatrendszerének építésében, a tehetségsegítő feladatok ellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtésében. Az akkreditáció során tehetségügyi szakértők meglátogatják a tehetségpontokat, és személyes konzultációk alapján győződnek meg arról, hogy az intézmények megfelelnek-e a szakmai elvárásoknak. Az akkreditációt követően a tehetségpontok az akkreditáció tényét, valamint minősítési eredményét (akkreditált tehetségpont, akkreditált kiváló tehetségpont) közlő tanúsítványt kapnak, megkapják az akkreditáció minősítési eredményét tanúsító táblát.